Luftvärmepump - Massor med information om LuftvärmepumparInstallera en luftvärmepump

Installera Luftvärmepump

När man installerar en luftvärmepump är det två delar som ska installeras och förbindas med ganska kraftigt rör.

Det är en utomhusdel som har en stor fläkt som säkerställer att mycket luft passerar vi en värmeväxlare och värmer upp det kalla köldmediet. Köldmediet komprimeras sedan vilket höjer temperaturen så att värme kan utvinnas.

Inomhusdelens placering ska väljas med omsorg innan installationen påbörjas för att dels vara estetiskt trevligt men framförallt så att ett bra flöda uppstår i huset och den varma luften sprids. Inomhusdelen har en fläck som blåser igenom inomhusluften med en relativt låg hastighet genom en värmeväxlare så att det varma köldmediet avger värme till inomhusluften. Därefter expanderar köldmediet vilket gör att det kyls av och kan åter värmas upp av den kallare uteluften. Man sparar så mycket energi och pengar men en luftvärmepump att det faktiskt är värt att ta ett blancolån för att kunna köpa värmepumpen och installationen av pumpen nu, istället för att spara ihop pengar under några år.

Installation av luftvärmepumpens utomhusdel

När utomhusdel ska installeras gäller det att tänka till och ta ett antal olika beslut. De som en del ägare klagar på efter att installerat en luftvärmepump är att den förorsakar vibrationer som fortplantar sig i huset om den placeras direkt på huskroppen. I värsta fall kan detta orsaka sprickor på husväggen.

  • Utomhusdelen bör installeras på södersidan av huset
  • För att minska risken för vibrationer som få bättre flöde rekommenderas luftvärmepumpen placeras på en separat platta av betong någon meter från huset.
  • Luftvärmepumpen ska monteras på en höjd så att den alltid är över maximalt snödjup. Detta gör att luften alltid kan flöda fritt runt utedelen.
  • Värmepumpen ska inte installeras så ett den står nära buskar vilka förhindrar luftflödet.


Installation av luftvärmepumpens inomhusdel

Installation av Luftvärmepump

Vid installation av luftvärmepumpens inomhusdel är placeringen mycket viktig så att värmen sprids och fördelas på ett behagligt sätt i bostaden. Det finns många fall där den varma luften stannat kvar i ett rum vilken gjort att det rummet blir för varmt men övriga huset förblir kallt.

Några råd vid installation av inomhusdelen till luftvärmepumpen är:

  • Installera luftvärmepumpen i källaren vilken gör att den varma luften automatiskt stiger upp i övriga huset.
  • Montera inomhusaggregatet nära en trappa så att luften lättare hittar upp
  • Placera värmepumpen i eller nära ett rum där ni vistas mycket.
  • Installera luftvärmepumpen så att luften fritt kan flöda.

Vem kan installera luftvärmepumpen?

För att få installera en luftvärmepump måste du anlita en licenserad installatör, både för inom- och utomhusdelen. Du får inte själv installera luftvärmepumpar.

Kostnad för att installera en luftvärmepump

Kostnaden för att installera en luftvärmepump kan variera lite beroende på längden på rören mellan inom- och utomhusdelarna. Om du inte behöver gjuta en betongplatta eller gjuter betongen själv kostar en installation av luftvärmepumpen normalt mellan 4.000-8.000 kr.

Arbetetskostnaden för installation av en luftvärmepump är berättigad ROT-avdrag vilket gör att du behöver betala mellan två- till fyratusen kronor för att får luftvärmepumpen installerad.