Luftvärmepump - Massor med information om Luftvärmepumpar

Luftvärmepump

Luftvärmepump

En luftvärmepump tar värme från den kallare luften utomhus och överför värmen till den varmare inneluften (luft-luftvärmepump) eller till vattnet inomhus (luft-vattenvärmepump). Denna sida handlar om luft-luftvärmepumpar som brukar kallas luftvärmepump.

Genom att använda en luftvärmepump energin i uteluften och transportera in värmen till husen kan stora pengar sparas varje år samtidigt som energiåtgången minskas och miljöbelastningen blir lägre.

Svensktillverkade luftvärmepumpar

Det finns inga svensktillverkade luft-luftvärmepumpar att köpa för tillfället. Orsaken till detta är att en luftvärmepump är mycket lik de luftkonditioneringsanläggningar som säljs i enorma antal över hela världen och därför tillverkas luftvärmepumparna i mycket stora volymer. Dessa luftvärmepumpar tillverkas i låglöneländer till mycket låga kostnader.

Det största problemet i världen är inte kyla utan faktiskt att det är för varmt så vi i norra delarna av världen är egentligen ensamma om detta lyxproblem att ha kallt.

Trots att Sverige är ledande på många andra typer av värmepumpar är det svårt att konkurrera med priset på detta billiga luftvärmepumpar som är avsedda främst för luftkonditionering. Det skulle dock gå att tillverka en luftvärmepump i Sverige men bättre värmefaktor men högre kvalité som skulle vara billigare i inköp + drift under luftvärmepumpens hela livslängd. Dock så stirrar sig många sig blinda på inköpspriset på luftvärmepumpen och trots att en liten skillnad i COP-värde kan betyda mer än 1000 kr per år och att livslängden på olika värmepumpar kan variera med mer än 50%.Viktigast hos luftvärmepumpen

Det viktigaste hos en luftvärmepump är inte priset utan värmefaktor, COP Coefficient Of Performance, som också kallas verkningsgrad. COP-värdet talar om hur effektiv värmepumpen är genom att ange hur många gånger mer effekt som går att få ut ur luftvärmepumpen än elektrisk energi som stoppas in i värmepumpen. En luftvärmepump med COP = 3.5 innebär att för varje kW som används för att driva luftvärmepumpen får man ut 3.5 kW värme.

Vissa leverantörer hävdar att de har ett COP på fem, sex eller sju vilket kanske stämmer men inte under de förutsättningar som du kommer att använda värmepumpen. I södra Sverige kan man räkna på en värmefaktor på 3.0-4.0 på årsbasis och i norra Sverige COP mellan 2.0-2.5 över året.

Stora tillverkare av luftvärmepumpar

De flesta luftvärmepumparna tillverkas i varma länder som har stort behov av att kyla ned arbetsplatser, lägenheter och andra bostäder. Det vanligaste sättet att skapa kyla i världen är just men en luftkonditioneringsanläggning som också kan fungara som en luft-luftvärmepump.

De största tillverkarna av luftvärmepumpar i världen är:

Luftvärmepumpar
  • Panasonic som är ett japanskt företag men tillverkar luftvärmepumpar över stora delar av Asien.
  • Mitsubishi från Japan har ett stort utbud av luftvärmepumpar
  • Japanska Toshiba tillverkar sina luftvärmepumpar och air-condition främst i Asien
  • LG är ett koreanskt företag som bland annat tillverkar luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar
  • Electrolux är i grunden ett svenskt företag men luftvärmepumparna tillverkas inte av Electrolux i Sverige
  • IVT i grunden ett svenskt företag men köper i de luftvärmepumparna de säljer
  • Fujitsu är ett japanskt företag som tillverkar
  • Sanyo är ett tillverkande företag som gör luftvärmepumpar även under andra namn<
  • Daikin är en stor japansk tillverkare av luftkonditioneringar och luftvärmepumpar

Att Japan ett stort land inom luftvärmepumpar och luftkonditionering är uppenbar och orsaken till detta är att Japan var det första landet som industrialiserades i det varma Asien och därefter vunnit stora exportframgångar i övriga Asien och världen.